Публикации Bookmark and Share

26.10.2023 г.
„Методология за стратегическо планиране на националната енергетика"
АВТОР: publics.bg

На 16 октомври 2023 г. беше представена монографията „Методология за стратегическо планиране на националната енергетика“ с автор проф. д-р инж. Димо Стоилов. Събитието се проведе във Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС). Водещ на събитието беше д-р инж. Димитър Белелиев, член на УС на Научно-технически съюз (НТС) на енергетиците в България, председател на Съвета на директорите на ЦЕРБ-ЕАД.

Представянето на книгата се организира от Научно-техническите съюзи на енергетиците в България. Изданието е финансирано от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката, в който участват учени от Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН, ТУ-София и СУ „Св. Климент Охридски“.  

Монографията е издадена от Национално издателство за образование и наука (НИОН) „Аз-буки“. Авторът - проф. д-р инж. Димо Стоилов е учен с множество изследвания и публикации в областта на електрическите мрежи и системи, устройството и ефективността на пазарите на електроенергия, планирането, управлението и организацията на националната енергетика в съвременни условия.

Рецензенти са проф. д-р инж. Бончо Бонев, проф. д-р инж. Владимир Лазаров и проф. д-р ик. Христина Николова.

По време на представянето на монографията „Методология за стратегическо планиране на националната енергетика" присъстваха Емил Спахийски, директор на Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерство на образованието и науката, проф. д-р икономист Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, УНСС, проф. д-р инженер Владимир Лазаров, ТУ-София .

Авторът, проф. д-р инж. Димо Стоилов, разказа детайли от създаването на „Методологията за стратегическо планиране на националната енергетика“, а събитието прерасна в дискусия, в която се включиха също рецензентите, издателят и други гости на събитието.

За книгата:

Човечеството преминава през Велик преход към общество с по-малко нарастване на населението и работната сила, коренно нови технологии, по-реално опазване на природата и климата, разместена икономическа и геополитическа сила между страните по света.

Енергийните стопанства преминават през Велик енергиен преход. Планирането на тези преходи е висша наука, която предопределя бъдещето на планетата чрез влагане на огромни човешки, материални и финансови средства. Целта на книгата е печелившо участие на българската нация във Великия преход.

Книгата описва и обяснява влияещите обстоятелства за развитие на енергетиката и обществото, както и методите, силите и средствата за определяне и постигане на целите на отделните етапи от това развитие. Изложението въвлича читателя към размисъл по съдбовни въпроси и го упътва към полезни източници за специализация и усъвършенстване.

Книгата е предназначена за представителите на държавната администрация, националните предприемачески среди, политиците, учените, докторантите и студентите в областта на енергетиката, икономиката, околната среда, климата, обществознанието. Тя поучава, но не е учебник. Тя може да образова родолюбиви общественици,  милеещи за националния възход, та измежду тях да се извисят мъдри водачи на българската част от „дънния милиард“.
Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.06.2024  Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”
Днес повече от всякога светът се нуждае от ядрена енергетика
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места?