Новини

От България Bookmark and Share

28.02.2023 г.  13:07 ч.
Удължава се срокът за заявления за конкурса за членове на Надзорния съвет на ФМФИБ
АВТОР: publics.bg


  • © Пресцентър на МИР

С решение на министъра на иновациите и растежа от 24.02.2023 г., срокът за кандидатстване в конкурса за избор и назначаване на членове на Надзорния съвет на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, обявен с решение на министъра от 16 февруари, се удължава до 7 март 2023 г. включително. Всички условия и изисквания на конкурса остават непроменени.

Заявления за участие могат да бъдат подавани до 17.00 ч. на 7 март 2023 г., в деловодството на Министерството на иновациите и растежа (МИР) на адрес гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12, или по електронен път – на електронна поща docs@mig.government.bg, с електронно подписани документи, изискващи подпис на кандидата. Към заявлението (по образец на МИР) трябва да бъдат приложени автобиография, копия на документи, доказващи изискуемите образование и професионален опит, декларации по Закона за публичните предприятия (ЗПП) (по образец на МИР) и др. документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.

Кандидатите трябва да имат завършено висше образование по специалност от областите икономика, администрация и управление, право, обществени комуникации и информационни науки и най-малко 5 години професионален опит в посочените области или на ръководна позиция, или като член на орган за управление или контрол в публично предприятие, или в други стопански, административни или финансови дейности. Всички кандидати следва да отговарят на изискванията на чл. 20, ал. 1 от ЗПП, а кандидатите за независим член на НС — и на изискванията на чл. 23, ал. 2 от 3ПП.

Конкурсът ще се проведе на три етапа:

Проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания за заемане на длъжността;
Оценка на Концепцията за развитие на публичното предприятие на допуснатите кандидати.
Интервю с допуснатите до този етап кандидати.


ЕТИКЕТИ: „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД | ФМФИБ | Финанси 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.06.2024  Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”
Днес повече от всякога светът се нуждае от ядрена енергетика
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места?