Новини

От България Bookmark and Share

13.02.2023 г.  10:47 ч.
Проведе се втори информационен ден по проект TransFormWork
АВТОР: publics.bgСподеляне на резултатите от анкетни проучвания сред работодатели и служители, свързани с практически аспекти на дигиталната трансформация в предприятията, представяне на Европейска рамка за дигитални компетентности – DigComp 2.1, възможности за финансиране по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост и Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 -2027, споделяне на добри практики в сферата на дигитализацията от самите предприятия – това бяха водещите теми по време на Втория информационен ден по проект TransFormWork, който се проведе на 10.02.2023 г., в Стара Загора.

В събитието взеха участие двата екипа, ангажирани с изпълнението на проекта от БСК и КНСБ, експерти от двете организации, синдикални лидери, представители на браншови организации и компании, членуващи в БСК. Целта на проекта TransFormWork е да помогне за изследването на влиянието на дигитализацията върху социалния диалог на национално ниво и да открие международните добри практики, свързани с интегрираните цифрови технологии в света на труда, както и да помогне за преодоляване на предизвикателствата от въвеждането на Рамковото споразумение на европейските и социални партньори по дигитализация.

От направените проучвания към края на двугодишния период на проекта става ясно, че дигитализацията все още е нова тема на браншово ниво по отношение на КТД – неизползван потенциал за намаляване на рисковете за двете страни. Водеща остава ролята на национално представените организации на работодателите и на работниците и служителите за развитие на социалния диалог в областта на дигитализацията. Дигиталната стратегия за развитие на предприятията следва да стъпва на диалог на всички йерархични нива в предприятието, но в същото време много работодатели не са създали или не са комуникирали с наетите процедури, позволяващи всеки да заяви необходимостта от включване в обучение, което да повиши дигиталните му умения.

„За да говорим на един език, когато става дума за дигитална компетентност на работодатели и работници/служители, трябва да имаме обща европейска рамка. Това всъщност е DigComp 2.1. рамка, която представлява описание на основните дигиталните компетентности, които всеки европейски гражданин трябва да притежава, без значение от професията си. Дигиталните компетентности са разделени в 5 области и 8 нива на владеене“, каза Светлана Дончева, ръководител на Центъра за управление на проекти в БСК. За да се възползва българският бизнес от възможностите за финансиране в областта на дигитализацията, всички проекти трябва да са съобразени с Европейската рамка DigComp 2.1, затова е важно да я познаваме.

Светлана Дончева сподели още, че според Индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI), едва 8% от българите притежават цифрови умения над базовите, съпоставено с 26% на ниво ЕС. Бизнесът има възможност за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост.  Бюджетът за компонент „Образование и умения“ е 292 млн. лева, като ключовата цел е с ваучерна система да бъдат обучени 500 000 безработни и заети лица с ниско равнище или без цифрови умения. По различни процедури по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 са предвидени 145 лв. също за подобряване на дигиталните умения на заети и безработни лица.


ЕТИКЕТИ: TransFormWork | Дигитализация | Технологии | Иновации | ИТ 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.06.2024  Валентин Николов, изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”
Днес повече от всякога светът се нуждае от ядрена енергетика
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места?