Новини

От света Bookmark and Share

03.02.2023 г.  13:33 ч.
Бизнесът през 2022: Бош постигна целите си в трудна глобална среда
АВТОР: publics.bg


  • © Bosch

Въпреки трудната макроикономическа ситуация през 2022 г. Бош, доставчикът на технологии и услуги, успя да увеличи оборота си и да постигне печалба. Според предварителните данни  Група Бош е генерирала общи продажби от 88,4 млрд. евро. Оборотът е нараснал с около 12% спрямо предходната година или с около 10% след корекция на ефекта от курсовите разлики. EBIT (печалбата преди лихви и данъци) от дейността достигна 3,7 млрд. евро. Очаква се марж на EBIT от около 4%. „Предизвикателната 2022 г. отново показа, че Бош е устойчива на кризи, като същевременно притежава и огромна иновативна сила“, заяви д-р Щефан Хартунг, председател на Управителния съвет на Robert Bosch GmbH, при представянето на предварителните бизнес резултати на компанията.

„В изключително трудна среда ние осигуряваме възможности за растеж в световен мащаб с целенасочени инвестиции и разширяване на международното ни присъствие. Искаме да предоставим на хората по целия свят „Техника за живота“ и така да дадем значим принос за обществото – от отоплението, щадящо климата, до енергоспестяващите решения и устойчивата мобилност“. Наскоро Бош обяви, че през следващите десет години ще инвестира около 950 млн. евро в инженерен и производствен център в Суджоу, Китай. Центърът ще създава специално разработени решения за мобилността и продукти в областта на електрификацията и автоматизацията, които ще обслужват потребностите на местния пазар. Същевременно Бош съдейства за повишаване на статута на Европа като високотехнологична локация: „Изключителен пример е разширяването на заводите ни за чипове в Дрезден и Ройтлинген“, каза Хартунг.

„До 2026 г. планираме да инвестираме още 3 млрд. евро в бизнеса с полупроводници – това е приносът ни за преодоляване на недостига на чипове в сектора на мобилността“. Бош ще се фокусира и върху разширяването на бизнеса си в световен мащаб – в Египет, Индия, Мексико, САЩ и Виетнам. Промените в пазарната и технологичната конюнктура, дължащи се на свързаността, автоматизацията и електрификацията, наред с нарастващото значение на устойчивостта ще бъдат двигатели на растежа на Бош през следващите години. Търсенето в нововъзникващите региони като страните от АСЕАН ще стимулира допълнително пазарния ръст. На този фон Хартунг е убеден, че компанията е добре позиционирана спрямо икономическата и енергийната  ситуация.

Въпреки това недостигът на енергия, предизвикващ инфлацията, може да повлияе отрицателно върху потреблението и следователно върху паричната стабилност в дългосрочен план. Поради тази причина той приветства въвеждането на рестриктивна монетарна политика от централната банка, като същевременно предупреждава за формирането на глобални икономически блокове. „Фрагментирането на икономическите системи застрашава иновативната сила и просперитета на всички нас“, заяви Хартунг. „Най-важното сега е, че действията в областта на климата изискват международно сътрудничество“. Хартунг счита, че по-нататъшното развитие на възобновяемите енергийни източници е начин за разрешаване на противоречивите цели за екологична и икономическа устойчивост.

„Трансформацията на енергийните системи трябва да е достъпна, не трябва да води до прекъсване на електрозахранването в бизнеса и домакинствата, като постепенно се отказва от изкопаемите горива“. Бош играе своята роля в тези процеси, ускорявайки темпото в разработката на технологии с горивни клетки и водород. „Що се отнася до електромобилността, отбелязваме постоянен ръст на поръчките“, каза Хартунг. В резултат компанията очаква продажби от 6 млрд. евро в този сегмент през 2026 г. В Китай бизнесът с електронни оси и двигатели вероятно ще излезе на печалба още тази година. Въпреки всички предизвикателства енергийната и климатичната криза увеличава глобалното търсене на технологии, неутрални за климата.

Пред Бош се откриват разнообразни нови перспективи: компанията вече генерира продажби от над 20 млрд. евро с продукти за дома. „Продуктовото ни портфолио може да повлияе положително на около 90% от потреблението на енергия в дома“, каза д-р Кристиан Фишер, заместник-председател на Управителния съвет на Бош, който отговаря и за бизнес сектор „Сградна и енергийна техника“. „85% от тази цифра се отнасят за отоплението и топлата вода, а 15% за домакинските уреди“. През 2022 г. в Германия Бош увеличи броя на продадените термопомпи с 50%. Очаква се европейският пазар на термопомпи да нараства годишно с 25 до 35% до 2025 г. и с близо 40% в Бош, така че компанията ще спечели стабилен пазарен дял.

Ето защо Бош разширява производствения си капацитет за термопомпи в Европа: от началото на годината работи новият завод в Айбелсхаузен, Германия. Компанията вижда потенциал за по-нататъшен растеж в трансформацията на енергийните системи. „Тази трансформация обаче трябва да е достъпна“, заяви Фишер. „Разходите за обновяване и преоборудване на сградите не бива да се подценяват.“ Поради това Бош се фокусира върху хибридни отоплителни системи, състоящи се от термопомпа и газов котел. За в бъдеще вице-президентът на Бош вижда допълнителен потенциал в комбинираната оптимизация на енергийните потоци в автомобилите и сградите: „Ние електрифицираме всичко, от велосипедите до хидравликата – и се чувстваме у дома и в сградите, и в колите“.

През 2022 г. Бош изпълни успешно и целите си за устойчивостта и климата. През годината компанията увеличи дела на ВЕИ в потреблението на електроенергия от 89 на 94%. „През 2022 г. достигнахме почти половината от планираната ни цел за 2030 г. за икономия на енергия от 1,7 TWh“, заяви Филиз Албрехт, член на Управителния съвет и директор „Индустриални отношения“ в Robert Bosch GmbH, която отговаря и за устойчивостта. „Същевременно ангажиментът ни към устойчивостта прави Бош по-атрактивен работодател“. Според Албрехт стратегията за устойчивост на компанията е все по-важен мотив за кандидатите. „Във времена на недостиг на квалифицирани професионалисти, намирането на най-добрите таланти по света става все по-трудно за Бош“, каза тя.

Албрехт посочи, че Индия придобива все по-голямо значение в надпреварата за софтуерни експерти. Бош има 17 000 такива служители там, а в световен мащаб броят им е нараснал от 38 000 на 44 000. Нуждата от софтуерни разработчици остава висока; компанията планира да наеме още около 10 000 до средата на десетилетието. „За Бош скоро ще работят над 50 000 софтуерни инженери“, сподели Албрехт. Група Бош развива и дигиталните умения на служителите си на монтажните линии: тази година в бизнес сектор „Автомобилни технологии“ ще стартира LernWerk, инициатива за обучение по време на работа. Първоначалната ѝ цел е да подобри уменията, необходими за работа в „завода на бъдещето“ във всички производствени локации в Германия.

„Въпреки недостига на полупроводници и слабата икономика, всички бизнес сектори успяха да увеличат продажбите си“, каза д-р Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH. С 52,6 млрд. евро най-големият бизнес сектор „Автомобилни технологии“ отново генерира най-високия оборот за 2022 г. Увеличението от 17% се равнява на 12% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. „Добрата новина е, че оборотът ни расте по-бързо от производството на автомобили“, съобщи Форшнер. „Въпреки това компанията не е доволна от рентабилността си: печалбата беше обременена от увеличените разходи по цялата верига на доставки, както и от предварителните инвестиции в трансформацията на бизнеса с мобилността“, каза той.

Бизнес сектор „Индустриална техника“ постигна ръст на оборота от 14% до 6,9 млрд. евро. Без ефекта от курсовите разлики увеличението на продажбите е 11%. Според Форшнер покупката на HydraForce и придобиването на Elmo са важни етапи в бизнеса на Бош с индустриални технологии. „Бизнес сектор „Потребителски стоки“ успя да увеличи леко продажбите си въпреки значителното нежелание на потребителите да купуват домакински уреди и електроинструменти“, каза Форшнер. Оборотът нараства с 2% до 21,5 млрд. евро. След корекция за ефекта от обменните курсове ръстът достига 3%. В бизнес сектор „Енергийна и строителна техника“, от друга страна, растежът отразява неотслабващо високото търсене на енергийно ефективни технологии за дома и строителството.

Форшнер съобщи, че продажбите са се увеличили до 7 млрд. евро. Без ефекта от обменните курсове ръстът от 15% е в размер на 13%. „Окуражаващо е, че всички региони увеличиха значително продажбите си“, заяви Форшнер. „Видяхме особено силен растеж през втората половина на 2022.“ Продажбите в Европа възлизат на 44,8 млрд. евро. Увеличението от 8% се равнява на 10% след корекция на ефекта от курсовите разлики. „Ръстът в Европа беше засегнат по-силно от войната в Украйна и последиците от нея от останалите региони“, каза Форшнер. В Северна Америка оборотът нарасна с 25% до 14,3 млрд. евро. Увеличението възлиза на 11% без ефекта на курсовите разлики, като това е второто най-голямо увеличение на продажбите във всички региони на Група Бош.

Форшнер съобщи, че развитието на бизнеса на Бош с решения за отопление и климатизация е силно обнадеждаващо. В Южна Америка продажбите възлизат на 1,8 млрд. евро. Оборотът там нараства по-бързо, отколкото във всички други региони – с 30%, или с 21% след коригиране на ефекта от курсовите разлики. „Силната икономика беше ключов фактор за този растеж“, посочи Форшнер. В Тихоокеанска Азия ръстът на продажбите е 12%, или 8% без влиянието на курсовите разлики, като оборотът възлиза на 27,5 млрд. евро. Според Форшнер регионът се е възползвал от силния растеж в Индия. За разлика от това промените на Китай в политиката му относно Covid-19 забавиха развитието на бизнеса в края на годината.


ЕТИКЕТИ: Bosch | Технологии | Иновации 


Всички новини от света

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

18.07.2023  Теодор Радонов, ръководител на регионалния офис на ЕИБ в България
Инвестициите на ЕИБ активно подкрепят зеления преход
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X