Новини

От България Bookmark and Share

07.12.2022 г.  9:53 ч.
„ВиК“ ООД, гр. Кърджали, ще инвестира в запазване на доброто качество на питейните води
АВТОР: publics.bg


  • © КЕВР

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали планира значителни инвестиции с цел запазване на доброто качество на питейните води и намаляване на загубите. С изготвения бизнес план дружеството си поставя за цел да повиши качеството на ВиК услугите и да постигне по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. В бизнес планa на ВиК оператора се предлага комплексната цена на услугите (доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчни води) за 2022 г. да се увеличи от 2,648 лв./м3 с ДДС до 3,847лв./м3 с ДДС.

Предлаганата цена  е под нивото на социална поносимост за областта – 6,348 лв./м3 с ДДС. За да постигне подобряване на качеството на ВиК услугите дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи през периода 2022-2026 г., които да гарантират, че целите ще бъдат постигнати. Една от основните причини за повишението на цените са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличените разходи за доставка на електроенергия от свободен пазар, спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е ежегодният ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, който е в съответствие със заложения в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ,  Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Приоритетите в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени, след като в тях бяха извършени корекции в резултат на препоръките от КЕВР.

Първоначалните и финалните коригирани заявления са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията. През регулаторния период „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали ще реализира инвестиционна програма в общ размер 11,550 млн. лв., от които 10,203 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените по договора с Асоциация по ВиК – Кърджали в размер на 2,566 млн. лв. ВиК операторът е бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020“, по която ще бъдат реализирани  проекти за реконструкция на ВиК мрежи в гр. Кърджали и град Момчилград. В инвестиционната програма заложеното съфинансиране от страна на оператора е в размер на близо 5,6 млн. лв. Един от приоритетите в бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали е през новия период до 2026 г. да бъде запазено постигнатото високо качество на питейните води.

Дружеството прогнозира изпълнение на съответствие от 99,20% за големите зони на водоснабдяване и 98,60% – за малките зони. По отношение на качеството на отпадъчните води предвижданото съответствие в края на периода е 100%. ВиК операторът планира да реализира конкретни мерки, с които през следващите години да намали нивата на общи загуби на вода в реално изражение – от 8,50 м3/км/д до ниво от 8,36 м3/км/д., при определена от Комисията индивидуална цел от 8,41 м3/км/д. По този начин дружеството ще подобри допълнително устойчиво водоснабдяване на потребителите и ще реализира икономически ползи. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали прогнозира през 2026 г. изразходваната електрическа енергия за услугата доставяне на вода да се увеличи с 10%, спрямо отчета за 2020 г., при което специфичният разход kWh/м3 вода на вход водоснабдителна система в края на регулаторния период нараства от 0,547 през 2020 г. до 0,608.

Прогнозираното увеличение е във връзка с въвеждането в експлоатация на четири нови водоснабдителни помпени станции – в с. Голобрад, с. Сухово, с. Китница и с. Светулка, както и на реконструираната пречиствателна станция за питейни води в с. Енчец. За услугата пречистване на отпадъчни води разчетите показват увеличение с 1,3% на изразходваната електрическа енергия през 2026 г., спрямо отчета за 2020 г. Причината за това е, че поради разширението на канализационната мрежа и увеличаване броя на потребителите на тази услуга ще нарасне количеството вода, постъпваща за пречистване на входа на пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ). Същевременно специфичният разход  kWh/м3 вода на вход ПСОВ намалява от 0,351 за 2020 г. до 0,335 за 2026 г. На проведеното на 16.11.2022 г. общо събрание на Асоциация ВиК – Кърджали е съгласуван актуализирания бизнес план на дружеството. За участие в днешното обществено обсъждане Комисията изрично покани всички заинтересовани страни - МРРБ, „Български ВиК холдинг“ ЕАД, Асоциация по ВиК-Кърджали и др.

Въпреки дадената възможност да участват присъствено или дистанционно в дискусиите участваха само представители на Омбудсмана, браншовият синдикат „Водоснабдител“ към КНСБ, Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ – КТ „Подкрепа“ и Гражданска платформа „Изправи се БГ“. Според Омбудсмана предлаганите цени не са обосновани и следва да бъдат преразгледани от Комисията, тъй като няма гаранции, че с повишаването им ще бъде постигнато по-високо качество на услугите. От браншовия синдикат Федерация „Индустрия, строителство и водоснабдяване“ – КТ Подкрепа беше изразена подкрепа на предложенията за бизнес план и цени на дружеството. Заложен е по-голям от предвидения размер на инвестициите, с разширението на канализационната мрежа се разширява обхвата на потребителите, които ще ползват тази услуга.  Подкрепа за бизнес плана и цените беше изразена и от браншовия синдикат към КНСБ. От Гражданска платформа „Изправи се БГ“ считат, че предлаганото увеличение е твърде високо и поради това бизнес планът и цените не трябва да бъдат приемани от Комисията.

Според представителя на платформата сегашната нормативна уредба не допринася за подобряване качеството на ВиК услугите – необходимо е осигуряване на по-голям публичен ресурс за сектора и създаване на механизъм за подпомагане на водно бедни потребители. Във връзка с някои въпроси, поставени в хода на обсъждането, ръководителят на работната група и директор на дирекция „ВиК услуги“ д-р Ивайло Касчиев поясни, че работната група и представители на ВиК Кърджали още през м. ноември 2021 г. са обсъдили бизнес плана и цените на дружеството. Финалният им вариант е представен на Асоциацията Вик-Кърджали близо година по-късно - на 12.10.2022 г., а съгласуването от Асоциацията е на 16.11.2022 г. Подчертано беше, че Комисията е задължена да одобри 5-годишния бизнес план, независимо, че началото на регулаторния период е от 01.01.2022 г. и няма нормативно основание заложените в плана цени да бъдат утвърдени на по-ранен етап.

Според ръководителя на работната група, съгласно действащите наредби, регулаторът е задължен да измени цените за втората година от периода като приложи коефициентите, отчитащи изпълнението на инвестициите и показателите за ефективност. Това води до едновременно провеждане, както на процедурата по приемане на бизнес плана, така и на процедурата за изменение на цените за 2023 г. Потвърдено беше, че Комисията прилага еднакъв подход, както по отношение на ВиК Кърджали, така и на другите ВиК оператори, чиито окончателни бизнес планове са внесени със закъснение. В съответствие с нормативната уредба участниците в обсъждането могат в 14-дневен срок да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Комисията ще приеме окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Кърджали на заседание на 30.12.2022 г.


ЕТИКЕТИ: Кърджали | ВиК | Водоснабдяване | Инвестиции | Питейни води | Води 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X