Новини

От България Bookmark and Share

09.06.2022 г.  16:41 ч.
КЕВР проведе открито заседание и обществено обсъждане на бизнес плана и цени на ВиК Търговище
АВТОР: publics.bg


  • © КЕВР

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще продължи да извършва превантивна експлоатация и поддръжка на ВиК системите, с което да осигурява необходимото качество на ВиК услугите в област Търговище. Въпреки, че от 2019 г. дружеството обслужва всички общини в област Търговище, ВиК операторът не успя да кандидатства за финансиране на инвестиции с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Целта на изготвения бизнес план на дружеството е да бъдат постигнати още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока удовлетвореност на потребителите. В бизнес планa на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,212 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента.

След извършена корекция от КЕВР комплексната цена (снабдяване с вода, отвеждане и пречистване) за 2022 г. е в размер на 4,370 лв./м3 с ДДС. За постигане на планираните дейности и инвестиции за подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022-2026 г. дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати. Основните причини за повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги. Спрямо базовата 2020 г. драстично са нарастнали разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар.

Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора Друг фактор е  заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора. Предвидено е увеличение от 13,6%, което е по-ниско от подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Финалният вариант на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище не е съгласуван от областната Асоциация по ВиК. На 03.08.2021 г. е съгласуван само първия вариант на плана. Асоциацията не е изпълнила законовото изискване да приеме окончателния проект или при констатирани несъответствия да го върне за преработка, като даде мотивирано становище и указания.

Решение не е взето и на заседанието на организацията на 11.04.2022 г. Съгласно изискването на нормативната уредба, в случаите, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са взели решение по бизнес плана на ВиК оператор в изискуемия срок се счита, че той е приет без възражения. Предвид тези обстоятелстна Комисията изпрати изрични покани за участие в общественото обсъждане до областния управител и председател на АВиК – Търговище и до представители на всички обслужвани общини. Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР.

В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията. Общият размер на инвестиционната програма за периода е 5,45 млн лв., от които 3,9 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са по-големи от заложените 3,8 млн. лв. инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Търговище.

Със собствени средства „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище ще инвестира в подобряването на ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, ще се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите. Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 99% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води дружеството прогнозира в края на периода да постигне изпълнение на регулаторните изисквания.

С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите до 2026 г. ВиК операторът планира да подмени 77 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа.  С тези мерки  26% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи. С цел предприемане на своевременни мерки за отстраняване на скрити течове със специализирано оборудване дружеството ще обследва общо 545 км улични водопроводи.  Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено с 25% до нива от 10,01 м3/км/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира  надеждното управление на водоснабдяването в област Търговище.

На общественото обсъждане представителите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище изразиха подкрепа по отношение на изводите и констатациите на Комисията за новия бизнес план. Според двата национални браншови синдиката – КНСБ и КТ „Подкрепа“ водното дружество има по-добри показатели в сравнение с много от останалите ВиК дружества в страната и с новия бизнес план е заложило високи цели, които ще доведат до допълнително  подобряване на качеството на ВиК услугите. Според тях Комисията е взела правилно решение да започне административно производство за разглеждане на бизнес плана и цените на дружеството, независимо, че Асоциация по ВиК Търговище не е взела решение за съгласуване в законовия срок.

„За всички дружества е от изключителна важност техните бизнес планове и цени да бъдат приети възможно най-скоро, защото в противен случай изпадат в ролята на заложници, без да имат вина. Отлагането поставя в риск функционирането на цялата ВиК система и може да доведе до евентуално спиране на водоснабдяването в отделни райони“, предупредиха синдикатите. Според Омбудсмана и Сдружение „Изправи се БГ“ предлаганите цени са неприемливи, тъй като не са обвързани с изпълнението на показателите за качество. Оспорени бяха данните за нивото на социална поносимост на цените, определяни в съответствие с данните на НСИ. Отправен беше призив за приемане на нова Стратегия във водния сектор, която да отчете новите условия и да даде посока за разрешаване на напрупаните проблеми.

Представителят на ВиК Търговище заяви, че дружеството е направило максималното, за да не допусне цените на услугите да надхвърлят нивото на социална поносимост. В тази връзка той оспори начина, по който НСИ определя размера на дохода на лице от домакинство в област Търговище. За да не бъде надхвърлено нивото на поносимост на цените дружеството е заложило годишно увеличение на заплатите с 13,6%, а не с 15%, както е договорено в Споразумението с МРРБ и Български ВиК холдинг. Това е направено независимо, че към момента средната работна заплата във ВиК Ловеч е изключително ниска и не надхвърля 1010 лв. Според работната група изработването на нова 10-годишна Стратегия в сектора е крайно необходимо, но това не е от компетентността на КЕВР, а на ресорното Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

„Буди недоумение слабата активност на някои местни ръководства и на ВиК асоциации, които не изпълняват ангажиментите си по отношение съгласуването на бизнес плановете и цените на ВиК дружества. Те имат задължението да обяснят причините за това, а дори не участват в обществените обсъждания на КЕВР, където е мястото да заявят позицията си“, заяви членът на Комисията Димитър Кочков.

Според него това е начин цялата отговорност да бъде прехвърлена върху регулатора. Законът обаче е предвидил възможността Комисията да стартира административни производства при липса на произнасяне от местните власти и Асоциациите и по този начин да не се допуска бизнес плановете да не бъдат блокирани, изтъкна членът на КЕВР. В 14-дневен срок участниците в обсъждането могат да внесат писмени становища по обсъжданите въпроси. Окончателно решение за бизнес плана и предложените цени на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище  КЕВР ще приеме на заседание на 29.06.2022 г.


ЕТИКЕТИ: КЕВР | Комисия за енергийно и водно регулиране | ВиК Търговище 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X