Новини

От България Bookmark and Share

09.06.2022 г.  16:35 ч.
КЕВР проведе обществено обсъждане на бизнес плана и цени на ВиК Ловеч
АВТОР: publics.bg


  • © КЕВР

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „ВиК“ АД, гр. Ловеч ще продължи усилията си за превантивна експлоатация и поддръжка на ВиК системите с цел осигуряване на необходимото качество и устойчивост на ВиК услугите в област Ловеч. Тези приоритети ще бъдат изпълнявани въпреки, че дружеството не може да кандидатства за финансиране на инвестиции с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Причината е незавършения процес на окрупняване на съответната територия, което е задължително европейско изискване за ползване на европейски средства. Водещи цели на изготвения бизнес план на дружеството е постигането на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите.

В бизнес планa на „ВиК“ АД, гр. Ловеч се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,052 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента. След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4,204 лв./м3 с ДДС. За да изпълни планираните дейности и инвестиции, свързани с подобряване на качеството на ВиК услугите, през периода 2022-2026 г. дружеството трябва да акумулира съответните приходи. Това ще гарантира, че заложените цели ще бъдат постигнати. Основните причини за повишение на цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги.

Спрямо базовата 2020 г. драстично са нарастнали разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора. Предвидено е увеличение от 14,5%, което е малко по-ниско от нивото в подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Заложените приоритети в новия бизнес план на „В и К“ АД, гр. Ловеч за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. В съответствие с изискванията на закона операторът депозира до 30.06.2021 г. заявления за бизнес план и цени. 

След извършени анализи и направени от КЕВР препоръки в тях неколкократно бяха направени корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията. Общият размер на инвестиционната програма на ВиК дружеството за периода 2022-2026 г. възлиза на 4,06 млн. лв., от които 3,4 млн.лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са в по-голям размер от заложените 2,3 млн. лв. по договора с Асоциация по ВиК – Ловеч.

„ВиК“ АД, гр. Ловеч предвижда да вложи собствени средства, с които да подобри ефективността на редица важни оперативни процеси. За тази цел ще бъдат надградени съществуващите системи и ще бъдат внедрени нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите. Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейните води, като в края на периода се прогнозира 100% съответствие на стандартите. По отношение на качеството на отпадъчните води, дружеството прогнозира, че в края на периода предприеманите мерки ще доведат до надвишаване на регулаторните изисквания. 

През 2026 г. предстои в гр. Угърчин да бъде въведена в експлоатация новата пречиствателна станция за отпадъчни води. Така услугата пречистване на отпадъчните води ще се предоставя в пет от общо шест населени места, в които се предоставя услугата отвеждане на отпадъчните води. По отношение на енергийната ефективност, „ВиК“ АД, гр. Ловеч  прогнозира съществено да оптимизира и да намали разхода на електроенергия спрямо добитата и/или пречистена вода. Това ще доведе до съществена оптимизация на разходите на дружеството и до подобряване на финансовото му състояние. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 40 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа. По този начин около 44% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи.

Със специализирано оборудване дружеството ще обследва за скрити течове 541 км улични водопроводи. Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде намалено със 17% до нива от 6,41 м3/км/ден. Заложени са и инвестиции за управление на налягането, зониране на водопроводната мрежа, с което се гарантира надеждното управление на водоснабдяването в обслужваните общини Ловеч, Априлци, Летница, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица. На проведеното обществено обсъждане представителят на Омбудсмана заяви, че в заложеното 33% увеличение на цената на услугите за 2022 г. не се отчита неизпълнението на пет от показателите за качество и поради това Комисията следва да преразгледа бизнес плана и цените на „ВиК“ АД, гр. Ловеч. 

От Сдружение „Изправи се БГ“ са на мнение, че нивото на социална поносимост на цените е неточно определено, т.к. данните на НСИ не са надеждни. В отговор от работната група беше заявено, че това твърдение е неоснователно, тъй като Комисията ползва предоставените данни за доход и няма правомощия да влияе върху тяхната надеждност. Във връзка с коментари за различия в средната прогнозна цена на електроенергията за отделните дружества беше пояснено, че причината за това е различната такса мощност на отделните обслужвани територии. От двата браншови синдиката във водоснабдяването – КНСБ и КТ „Подкрепа“, подкрепиха бизнес плана и цените на „ВиК“ - Ловеч.

Посочено беше, че към момента средната работна заплата в дружеството крайно ниска - около 1000 лв.  и залаганото увеличение от 15% годишно частично ще помогне да се преодолеят трудностите с привличането на специалисти. В това отношение от КНСБ смятат, че в сегашната ситуация намаляването на ДДС върху цените на ВиК услугите е необходима мярка, която ще има положителен ефект. Във връзка с направени коментари, че Комисията разглежда бизнес плана и цените без да има одобрение от Асоциацията по ВиК-Ловеч, експерти от работната поясниха, че Асоциацията не е изпълнила законовото изискване да приеме в необходимия 35-дневен срок финалния проект на бизнес плана или да го върне за преработка с конкретни указания.

Съгласно нормативната уредба, в случаите, когато асоциациите по ВиК или общинските съвети не са изпълнили това законово задължение в указания законов срок, Комисията има право да започне административното производство. В такива случаи се счита, че бизнес планът на дружеството е приет от Асоциацията по ВиК без възражения. Това изискване е въведено в нормативната уредба с цел за да не бъде блокирана дейността на ВиК оператора в случаите, когато съответната Асоциация по ВиК не изпълнява вменените ѝ със закон задължения.

Предвид създалата се ситуация КЕВР изрично покани за участие в общественото обсъждане както областния управител и председател на АВиК – Ловеч, така и представители на всички обслужвани от дружеството общини.  На общественото обсъждане бе заявено дистанционно участие от член на общински съвет Ловеч, но поради технически проблеми на заявителя то не бе осъществено. Окончателно решение за бизнес плана и предложението за цени на „ВиК“ АД, гр. Ловеч КЕВР ще приеме на заседание на 29.06.2022 г. 


ЕТИКЕТИ: КЕВР | Комисия за енергийно и водно регулиране | ВиК Ловеч 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X