Новини

От България Bookmark and Share

18.05.2022 г.  12:44 ч.
Програма за подобряване качеството на ВиК услугите реализира ВиК Стара Загора
АВТОР: publics.bg


  • © КЕВР

През новия регулаторен период 2022-2026 г. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора  ще реализира мащабни инвестиции по Оперативна програма „Околна среда“ в общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Раднево. По различни проекти ще бъдат реконструирани довеждащи водопроводи и вътрешни водопроводни мрежи, което ще подобри услугата за доставяне на вода в отделни райони на областта. Целта на инвестициите е постигане на още по-високи нива на качество на ВиК услугите и по-висока степен на удовлетвореност на потребителите. В бизнес планът на дружеството се предлага комплексната цена на услугите за 2022 г. да се увеличи с 1,136 лв./м³ с ДДС, спрямо действаща цена към момента.

След извършена корекция от КЕВР комплексната цена /снабдяване с вода, отвеждане и пречистване/ за 2022 г. е в размер на 4,124 лв./м3. За постигане на планираните дейности и инвестиции с цел подобряване на качеството на ВиК услугите през периода 2022-2026 г., дружеството е необходимо да акумулира съответните приходи, които да гарантират, че заложените цели ще бъдат постигнати. Една от основните причини за повишението цените на ВиК услугите са значително увеличените през 2021-2022 г. разходи за материали и външни услуги, сред които са драстично увеличени разходите за доставка на електроенергия от свободен пазар спрямо базовата 2020 г. Друг фактор е заложения ежегоден ръст на работните заплати на заетите във ВиК оператора с 15%, което е в изпълнение на подписаното споразумение между НБС „Водоснабдител“ – КНСБ, Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ ЕАД.

Бизнес планът на дружеството, с всички заложени в него параметри, е съгласуван от Общото събрание на Асоциация по ВиК – Стара Загора. Заложените приоритети в новия бизнес план на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора за предстоящия 5-годишен регулаторен период бяха представени на открито заседание и обществено обсъждане в КЕВР. ВиК дружеството е едно от големите  дружества в страната, покриващо територия с голям брой населени места. В съответствие с изискванията на закона до средата на 2021 г. операторът депозира заявленията си за бизнес план и цени. Впоследствие в резултат на направените от КЕВР препоръки в тях са извършени редица корекции. Първоначалните и финалните коригирани заявления, включително и електронните модели на бизнес плановете, представящи подробна информация за параметрите на бизнес плановете и ценовите заявления, са публикувани своевременно на интернет страницата на Комисията.

На общественото обсъждането представителите на браншовите синдикати на КНСБ и на КТ „Подкрепа“ изразиха пълното си съгласие с параметрите на новия бизнес план. Според тях той си поставя амбициозни цели, които да доведат до подобряване качеството на услугите. Общият размер на инвестиционната програма за периода е 40, 8 млн. лв., от които 33,3 млн. лв. в публични ВиК системи и съоръжения. Предвидените инвестиции са значително по-големи от заложените инвестиции по договора с Асоциация по ВиК – Стара Загора в размер на 9 млн. лв. С европейски средства през 2021 г. в гр. Чирпан е изградена нова Канализационна помпена станция (КПС), с което се решават дългогодишни проблеми с отвеждане на отпадъчните води.

Важен дял за увеличения размер на инвестициите в областта има програмата за реализиране на ВиК проекти на Българския ВиК Холдинг. До 2026 г. по нея предстои изграждането на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ в гр. Гълъбово. Освен изграждането на ключови материални активи през периода на бизнес плана „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора ще вложи собствени средства за подобряване ефективността на важни оперативни процеси. За тази цел се предвижда да бъдат надградени съществуващите системи, както и да се внедрят нови софтуерни решения, подпомагащи цялостната дейност по управление и експлоатация на системите. Сред важните приоритети в бизнес плана на дружеството за новия период до 2026 г. е запазване на постигнатото добро качество на питейната вода, която отговаря на всички нормативни изисквания.

С цел подобряване качеството в отделни населени места /в общ. Стара Загора и общ. Гурково/ през следващите няколко години предстои да се изградят инсталации за обеззаразяване на питейна вода. По отношение на енергийната ефективност „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора предприема мерки през следващите години да намали изразходваната електрическа енергия за доставяне на вода. Приоритетно значение за дружеството има осигуряването на производство на електроенергия за собствени нужди. В началото на 2021 г. на ПСОВ-Стара Загора беше въведена в експлоатация ФЕЦ с мощност 500 kWp, което позволява с произведената ел. енергия да се покрива консумацията на пречиствателната станция.

В експлоатация са и съвременни инсталации за производство на електроенергия от собствени източници в две от пречиствателните станции – Стара Загора и Казанлък, с което се намаляват разходите за закупуване на електроенергия на свободния пазар. Инсталациите са оборудвани с метан-танкове и посредством когенератори произвеждат необходимата електроенергия за технологични нужди. С цел да бъдат намалени общите загуби на вода и да се осигури надеждно и устойчиво водоснабдяване на потребителите ВиК операторът планира до 2026 г. да подмени 190 км. довеждащи водопроводи и разпределителна мрежа, като около 49% от общите инвестиции ще бъдат директно вложени в улични водопроводи.

Разчетите сочат, че по този начин нивото на загуби ще бъде сведено до 49%, което е сред добрите показатели за операторите в цялата страна. Заложени са и инвестиции за управление на налягането и зониране на водопроводната мрежа, което от своя страна ще доведе до значително подобрение на снабдяването с вода в някои населени места, където от години съществуват проблеми. Проблемен въпрос за „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Стара Загора  остава постигането на необходимото качество на отпадъчните води. За неговото решаване се предвижда през новия регулаторен период 2022-2026 г. да бъдат въведени в експлоатация  изградените нови пречиствателни станции в Чирпан и Гълъбово. По този начин тази услуга ще се предлага вече във всички населени места, където има отвеждане на отпадъчни води.


ЕТИКЕТИ: ВиК | ВиК - Стара Загора | Инвестиции | Финанси | КЕВР | Комисия за енергийно и водно регулиране 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X