Новини

От света Bookmark and Share

29.04.2020 г.  16:24 ч.
По време на коронакризата Бош залага на технологичните иновации и на действията в защита на климата
АВТОР: publics.bg


 • © Bosch България

 • © Bosch България

 • © Bosch България

 • © Bosch България

 • © Bosch България

 • © Bosch България

Компанията Бош прекъсна производството си в около 100 локации по целия свят заради кризата с коронавируса COVID-19. Сега Бош предприема мерки за постепенен рестарт на производството чрез:

Помощ за ограничаване на пандемията от коронавируса

През 2020 г. компанията ще произведе над 1 млн. бързи тестове, а през 2021 г. броят им ще се увеличи на 3 млн. Бош вече стартира производството на защитни маски. 13 завода на компанията в 9 държави - от Бари в Италия, до Бурса в Турция и Андерсън в САЩ поеха инициативата и произвеждат маски за покриване на местните нужди. Освен това Бош в момента изгражда две напълно автоматизирани производствени линии в Щутгарт-Фойербах, като скоро ще заработи и производство на маски в Ербах, Германия,  както и в Индия и Мексико. Компанията ще може да произвежда над 500 000 маски дневно, предназначени за защита на служителите в заводите на Бош в цял свят. Целта е те да бъдат предоставени и на други страни, но това зависи от получаването на съответните одобрения за конкретната държава. Бош произвежда и по 5 000 литра дезинфектант седмично в Германия и САЩ за работниците си в американските и европейските заводи.

Глобалното икономическо развитие през 2020: рецесията влияе негативно на перспективите

Въз основа на актуалните данни Бош предвижда спад на автомобилното производство от най-малко 20% през 2020. През първото тримесечие на тази година оборотът на Група Бош спадна със 7,3% и е значително по-нисък в сравнение с миналата година. Само през март 2020 продажбите се сринаха със 17%. Поради несигурната ситуация компанията не прави прогноза за цялата година.

В момента акцентът пада върху обширните мерки за намаляване на разходите и осигуряване на ликвидност. Те се изразяват в редуциране на работното време и съкращаване на производството в много световни локации на Бош, намаление на заплатите на специалистите и ръководителите, включително и на изпълнителния мениджмънт, както и удължени инвестиционни срокове. Още в началото на 2020 Бош вече стартира цялостна програма за подобряване на конкурентоспособността си. "Средносрочната ни цел е да възстановим оперативната си печалба от около 7%, но без да пренебрегваме важните задачи за осигуряване на бъдещето на компанията", заяви Азенкершбаумер.

Опазване на климата: Бош преследва упорито амбициозните си цели

Въпреки предизвикателствата на настоящата ситуация, Бош поддържа дългосрочния си стратегически курс: доставчикът на технологии и услуги продължава упорито да се стреми към амбициозните си цели в областта на климата и да развива дейностите за разширяване на устойчивата мобилност. За да превърне въглеродния неутралитет в реалност, Бош инвестира в енергийната си ефективност, увеличава дела на възобновяемите енергийни източници в енергоснабдяването си, купува повече зелена енергия и компенсира неизбежните въглеродни емисии. "Делът на компенсираните въглеродни емисии ще бъде доста по-нисък от планирания за 2020 - едва 25% вместо близо 50%. Постигаме по-бърз напредък от очаквания в подобряването на качеството на предприетите мерки“, заяви Денер.

Въглеродно неутрална икономика: създадена е нова консултантска компания

Бош предприема два нови подхода в действията си за опазване на климата, за да гарантира мултиплициращия им ефект за икономиката. Първата цел е активностите нагоре и надолу по веригата на стойността - от закупените материали до използването на продадените продукти да станат възможно най-неутрални по отношение на климата. До 2030 г. се очаква свързаните емисии (обхват 3) да спаднат с 15% или с над 50 млн. метрични тона годишно. За тази цел Бош се включи в инициативата за научнообосновани цели Science-Based Targets initiative. Компанията планира да обедини своето ноу-хау и опита на 1000 експерти на Бош от целия свят и от над 1000 собствени проекта за енергийна ефективност в новата консултантска компания Bosch Climate Solutions – Бош Решения за климата. "Искаме да предоставим опита си на други компании, за да им помогнем да преминат към въглероден неутралитет", обясни тази стъпка Денер.

Ръст на европейския пазар: развитие на водородната икономика

Най-важна според Денер е мощната технологична офанзива, която не само ще разпространи широко електромобилността, но и ще повиши ефективността на двигателите с вътрешно горене с помощта на възобновяемите синтетични горива и горивните клетки. Изпълнителният директор на Бош призова за смел преход към водородна икономика и производство на възобновяеми синтетични горива, след като кризата с коронавируса премине. Според него това е единственият начин Европа да стане неутрална по отношение на климата до 2050 г. "Актуалните приложения на водорода трябва да напуснат лабораториите и да навлязат в реалната икономика", заяви Денер.

Готови за водорода: мобилни и стационарни горивни клетки

Действията за опазване на климата ускоряват структурните промени в много сектори. Бош и партньорът му Powercell вече работят за комерсиализирането на мобилни пакети от горивни клетки за автомобилни приложения. Пазарната премиера е планирана за 2022 г. Бош възнамерява да се позиционира успешно и на друг разрастващ се пазар: вероятно през 2030 един от всеки осем новорегистрирани тежки камиони ще се захранва от горивна клетка. Bosch разработва стационарни горивни клетки със своя партньор Ceres Power. Те могат да захранват с електричество офис сгради, например компютърните центрове. Според компанията до 2030 обемът на пазара на електроцентралите с горивни клетки ще надхвърли 20 млрд. евро.

Задвижващи технологии и термотехника: електрификация на продуктовата гама

Според пазарните проучвания на компанията два от всеки три новорегистрирани автомобила през 2030 все още ще се движат на дизел или бензин, със или без хибридна опция. Ето защо компанията продължава да инвестира във високоефективни двигатели с вътрешно горене. С новите технологии за третиране на отработените газове от Bosch, NOx емисиите от дизеловите двигатели са почти изцяло елиминирани, както вече показаха независимите тестове. Бош усъвършенства системно и бензиновия двигател: модификациите на двигателите и ефективното пречистване на отработените газове вече намаляват емисиите от частици с почти 70% под изискванията на стандарта Euro 6d temp. Бош се ангажира и с възобновяемите горива, тъй като остарелите превозни средства също ще трябва да играят своята роля за намаляване на емисиите от CO2. С възобновяемите синтетични горива процесът на изгаряне може да стане въглеродно неутрален.

Бош цели да стане пазарен лидер в електромобилността. За тази цел през тази година компанията ще инвестира около 100 млн. евро в производството на електрически системи за задвижване в заводите си в Айзенах и Хилдесхайм. Електрификацията навлиза и в термотехниката и модернизира отоплителните системи. "През следващото десетилетие очакваме електрификация в котелното помещение", каза Денер. Ето защо компанията инвестира още 100 милиона евро в бизнеса си с термопомпи, като възнамерява да разшири развойната дейност и да удвои пазарния си дял.

Развитие на бизнеса през 2019: стабилност при слаба пазарна конюнктура

Група Бош генерира оперативна печалба преди лихви и данъци в размер на 3,3 млрд. евро. Маржът на EBIT от дейността е 4,2%. Без извънредните приходи основно от продажбата на бизнеса с опаковъчни машини, маржът на печалбата е 3,5%. "Наред със сериозните стартови инвестиции, факторите, които влошиха финансовия резултат, бяха слабата пазарна конюнктура в Китай и Индия, продължаващият спад в търсенето на дизелови автомобили и високите разходи за преструктуриране, особено в сегмента на мобилността", каза финансовият директор Азенкершбаумер. С дял на собствения капитал от 46% и паричен поток в размер на 9% от продажбите през 2019 финсовата ситуация на Бош бе стабилна. Разходите за развой и изследвания нараснаха до 6,1 млрд. евро, или 7,8% от продажбите. Капиталовите разходи в размер на около 5 млрд. евро се повишиха леко на годишна база.

Развитие на бизнеса през 2019 по бизнес сектори

Въпреки спада в световното автомобилно производство, бизнес секторът "Автомобилни технологии" генерира продажби от 46,8 млрд. евро. Приходите бяха с 1,6% по-ниски на годишна база, или 3,1% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Това означава, че секторът на Бош с най-високи продажби изпреварва темпа на световното производство. Маржът на оперативната печалба възлиза на 1,9% от продажбите. През годината бизнесът в сектор "Потребителски стоки" за-почва да се подобрява. Продажбите възлизат на 17,8 млрд. евро. Спадът е 0,3% или 0,8% след корекция на ефекта от курсовите разлики. Маржът на EBIT от дейността, възлизащ на 7,3%,  е по-нисък на годишна база. Бизнес секторът "Индустриална техника" усети ефекта от свиващия се пазар на машини, но въпреки това увеличи продажбите си с 0,7% на 7,5 милиарда евро.

Развитие на бизнеса през 2019 по региони

Бизнес резултатите на Бош през 2019 варират от регион на регион. Продажбите в Европа достигнаха 40,8 млрд. евро. Те са с 1,4% по-ниски от предходната година, или с 1,2% без ефекта от курсовите разлики. Приходите в Северна Америка  се увеличиха с 5,9% до 13 млрд. евро. В Южна Америка продажбите нараснаха с 0,1% на 1,4 млрд. евро.

Персонал: един от петима служители работи в областта на развоя и научните изследвания

Към 31 декември 2019 г. в Група Бош работят 398 150 служители в над 440 дъщерни дружества и регионални компании в 60 държави по целия свят. Съществена роля за намалението на броя на заетите с 2,9% на годишна база е продажбата на дивизията "Опаковъчна техника". Общо 72 600 специалисти работят в областта на развоя и научните изследвания, почти с 4 000 повече в сравнение с предходната година. През 2019 г. броят на софтуерните разработчици в компанията нарасна с над 10% до около 30 000 души.


ЕТИКЕТИ: Bosch | Бош | Технологии | Иновации | Климат 


Всички новини от света

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

17.09.2020  Бояна Ачовски, Генерален секретар на международната организация Gas Infrastructure
В краткосрочен и средносрочен план газът ще продължи да участва в енергийния микс на Югоизточна Европа
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

Кое е транспортното гориво на бъдещето?


 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
 • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
 • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
 • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
 • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
 • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X