Новини

От света Bookmark and Share

08.03.2018 г.  8:34 ч.
2040 г. : потребление на енергия в ЕС - на нивото от 1975 г. при три пъти по-голям БВП
АВТОР: publics.bg


  • © bp.com

Кои  са силите, които ще формират глобалния енергиен преход през следващите две десетилетия? Как може да изглежда енергийният микс до 2040 г. и какво означава това за пазара? Тези още и  много въпроси повдига тазгодишното издание на Energy Outlook на BP, съобщи Институтът за енергиен мениджмънт.

Скоростта на енергийния преход е несигурна, затова енергийните експерти от BP всяка година се опитват да си представят възможните развития  на глобалната енергетика  като  обличат техните представи и допускания в различни прогнозни сценарии за развитие и дават възможност за широка  дискусия между заинтересовани от всички краища на света.

Тази година прогнозите са по-смели и обхващат с 5 години по-дълъг период - до 2040 г. Tова е важно, защото поставя ключовите тенденции в енергийния преход в по-ясен фокус. Разглеждат се повече сценарии, отколкото преди – представени са шест различни алтернативи  (1) Еволюиращ преход , (2) Международна забрана за продажбата на автомобили с двигатели с вътрешно горене, (3) По-малко преминаване към газ, (4) ВЕИ тласък, (5) По-бърз преход и (6) Още по-бърз преход. Целта на тези сценарии не е да предсказва бъдещето, а да се разбере по-добре естеството на несигурностите и техните многобройни възможни последици.

Сценарият Еволюиращ преход (ЕП), предполага, че правителствените политики, технологиите и социалните предпочитания продължават да се развиват по начин и скорост, наблюдавани в близкото минало. Въглеродните емисии в този сценарий обаче не са съвместими с постигането на целите на Парижкото климатично споразумение.

Някои сценарии се съсредоточават върху конкретни политики, които засягат конкретни горива или технологии, напр. забрана на продажбите на леки автомобили с двигатели с вътрешно горене, по-голям политически натиск върху възобновяемите енергийни източници или по-слаба политическа подкрепа за преминаване от въглища към газ. Включени са и някои общи алтернативни пътища на прехода, напр. по-бърз и още по-бърз преход.

В прогнозния документ на BP се разглежда преходът на енергия през три различни “лещи” - сектори, региони и горива, всякa от които осветлява различни аспекти на прехода. 

Икономическите предпоставки

Световната икономика се очаква да расте, благодарение на нарастващия просперитет в развиващия се свят. В сценария Еволюращ преход се очаква растежът на световния БВП да възлезе на около 3 ¼% годишно, което в общи линии съответства на растежа, наблюдаван през последните 25 години. Глобалният БВП се подкрепя отчасти от нарастването на населението -с около 1,7 млрд. като през 2040 г. се очаква да достигне близо 9,2 милиарда души. Основният двигател на икономическия растеж обаче е увеличаването на производителността (т.е. БВП на човек). Нарастващият просперитет на развиващия се свят е основна сила, оформяща икономическите и енергийни тенденции през следващите 25 години. Ръсът на глобалната икономика и просперитет водят до нарастване на търсенето на енергия - при сценария на ЕП търсенето на енергия се повишава  с около 1,3% годишно до 2040 г, в сравнение с над 2% през предходните 20 години. Това забавяне на растежа на търсенето се дължи до голяма степен на енергийната интензивност, която намалява по-бързо, отколкото в миналото: световният БВП ще се удвои, а потреблението на енергия се увеличава само с 35%.

В един от сценариите нивото на БВП на Европейския съюз през 2040 г. е три пъти по-голямо от този през 1975 г.  Същевременно нивото на енергия, използвано по това време, ще бъде почти същото както през 1975 г. Така че, ЕС ще произвежда и консумира три пъти повече стоки и услуги със същото количество енергия .

Потребление на енергия по сектори

Растежът на глобалното търсене на енергия е широкообхватен и е във всички основни сектори. Различните тенденции в начина на използване и потреблението на енергия в тези сектори имат важно влияние върху енергийния преход.

Индустриалният сектор понастоящем консумира около половината от енергията и енергийните ресурси, а жилищните и обществените/търговски сгради  около 29%, транспортът 20%.

При сценария ЕП около половината от увеличението на консумацията на енергия се дължи на промишления сектор.

Енергийният растеж в сектора на жилищните, обществените  и търговски сгради също нараства интензивно в резултат на увеличено търсене на енергия  с цел охлаждане на помещенията, осветление и ползване на електрически уреди. Потреблението на електрическа енергия ще се увеличи близо два пъти спрямо нивото от 2016 г.

Потреблението на енергия от транспортния сектор също ще расте, макар и по-бавно, в резултат на подобряване на ефективността на автомобилите.

Транспортният сектор ще продължи да бъде доминиран от петрола, въпреки нарастващото навлизане на природен газ и електрическа енергия.

В сценария за ЕП потреблението на петрол съставлява около 85% от  общото потребление на енергия от транспорта през 2040 г., а през 2015 този дял е  93%. Природният газ ще има дял от близо 5% в общото енергийно потребление от сектора, а електрическата енергия около 4% през 2040 г. През 2040 г. леките автомобили ще изминат 21,5 трилиона км, използвайки течни горива, 0,6 триолина км на газ и 9,9 трилиона км на електричество, за съпоставка през 2016 г. тези стойности са съответно 12,1 трилиона км, 0, 4 трилиона км и 0,04 трилиона км.

При сценария ЕП продажбите на коли с двигатели с вътрешно горене ще преставляват около 25% от общите продажби през 2040 г, докато при сценария допускащ забрана на продажбите на автомобили с вътрешно горене техният дял ще бъде 100%. При реализирането на втория сценарий 1084 млн.т. CO2 по –малко емисии ще бъдат освободени в атмосферата  за периода 2016 -2040 г.  от този сектор.

В ЕС потреблението на енергия ще спадне с 182 млн.т.н.е. през 2040 г. спрямо 2016 г.в резултат на намалено потребление  от индустрията (-83 млн.т.н.е.) и транспорта (-70 млн.т.н.е.). При сградния сектор също има спад, но той е по-слаб  - 14 млн.т.н.е.

Потребление по горива

Петролът, газът, въглищата и неизкопаемите горива се очаква да представляват около една четвърт от световната енергия. В действителност, през 20140г. енергийният микс вероятно ще бъде най-разнообразния, който светът някога е виждал. Възобновяемите енергийни източници се очаква да бъдат най-бързо растящият източник на гориво.

Енергийният микс на ЕС продължава да се развива като  общият  дял на въглищата и нефтът  спада от 51% през 2016 г. на 32% до 2040 г. Делът на природния газ се увеличава от 24% до 27%. Намаляването на търсенето на изкопаеми горива се компенсира от увеличаването на възобновяемите енергийни източници, което увеличава техния дял от 9% през 2016 г. на 27% до 2040 г. и от 5% до 6% на хидроенергията. Нарастването на възобновяемите енергийни източници се дължи на вятъра (4,8%  годишно) и на слънчевата енергия (4,9% годишно). До 2040 г. ЕС ще посрещне 15% от енергийното си потребление чрез вятърна енергия, 5% слънчева енергия и 5% биомаса. Биогоривата ще представляват по-малко от 1% от енергийното търсене.

В ЕС ядрената енергия намалява с 15% годишно от 2016 до 2040 г. Делът на ЕС в световното ядрено производство ще намалее наполовина - до по-малко от 15% до 2040 г.

Производството на нефт  и газ в ЕС ще намалее с над 60% до 2040 г. През 2040 г. ЕС ще произвежда по-малко от 1 Mb / d. Зависимостта от вноса на петрол се увеличава от 85% през 2016 г. на 92% през 2040 г. Зависимостта от газ ще се повиши от 72% на 89%. Вносът на петрол ще падне до 7 Mb / d, докато газът вносът ще нарасне до 37 Bcf / d до 2040 г.

Въглеродни емисии

Светът все още ще бъде изправен пред значително предизвикателство по отношение на ръста на въглеродните емисии. В  сценария на ЕП въглеродните емисии се увеличават с 10% до 2040 г. Това е далеч по-бавно от темповете, наблюдавани през последните 25 години, но остава по-високо от рязкото намаляване, което се смята за необходимо за постигане на поставените в Париж цели за климата. Повечето проучвания показват, че въглеродните емисии ще трябва да намалеят с почти 50% до 2040 г., за да бъдат в съответствие с постигането на тези цели. Така че, според BP, вероятно е необходимо  по-решително скъсване с политики и поведение от миналото, за да се стигне до реализиране на целите: политиките, фокусирани върху конкретни технологии ще помогнат, но е нужен цялостен пакет, предназначен както за подобряване на енергийната ефективност, така и за насърчаване на промяната в горивния микс.

Въглеродните емисии в ЕС ще продължат да спадат, като емисиите през 2040 г. ще достигнат 50% от нивата от 1990 г. ЕС ще реализира  най-голям процентен  спад спрямо всички останали региони.

 

ЕТИКЕТИ: BP | Energy Outlook 2018 


Всички новини от света

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

11.01.2019  Изискванията към ръководителите на енергийните компании стават все по-големи
Димчо Станев, Изпълнителен директор на ЧЕЗ Електро България
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

Ще бъде ли построена АЕЦ "Белене"?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X