Новини

От света Bookmark and Share

18.01.2018 г.  8:45 ч.
ЕП: 35% дял на ВЕИ към 2030 и обвързващи цели за 35% повишаване на енергийната ефективност
До 2022 г. 90% от бензиностанциите по трасетата на трансевропейските мрежи трябва да бъдат снабдени с точки за зареждане на електрически автомобили с висока мощност
АВТОР: publics.bg

  • Според ЕП за дела на ВЕИ трябва да има и национални цели, като държавите членки имат право на разминаване до 10% при определени условия.
    © Европейски парламент

Евродепутатите са готови да преговарят със Съвета относно обвързващи цели за повишаване на енергийната ефективност с 35% и на дела на възобновяемите източници в целия енергиен микс с 35% до 2030 г.

Това съобщиха от Европейският парламент (ЕП), след ка одобри предложенията на Европейската комисия (ЕК) за обвързващи цели на равнище ЕС с 35% подобряване на енергийната ефективност, с поне 35-процентен дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и 12% дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта до 2030 г.

За постигането на общите цели държавите – членки на ЕС, трябва да определят свои интегрирани национални планове, които да бъдат контролирани и постигнати в съответствие с проектозакон относно управлението на енергийния съюз.

По отношение на енергийната ефективност в сряда Парламентът гласува за минимална обвързваща цел от 35% на ниво ЕС и препоръчителни национални цели. Тази цел следва да се разглежда на базата на прогнозираното потребление на енергия през 2030 г. съгласно модела PRIMES (симулиране на потреблението на енергия и на енергийната система в ЕС). Проектозаконът за енергийната ефективност беше приет с 485 гласа „за“, срещу 132 „против“ и 58 „въздържал се“.

По отношение на енергията от възобновяеми източници с 492 гласа „за“, 88 „против“ и 107 „въздържал се“, евродепутатите приеха, че делът на енергията от възобновяеми източници в енергийния микс на ЕС трябва да бъде 35% до 2030 г. Трябва да има и национални цели, като държавите членки имат право на разминаване до 10% при определени условия.

ЕП одобри още, че през 2030 г. всяка държава членка ще трябва да гарантира, че 12% от енергията, употребявана в транспорта, идва от възобновяеми източници. Приносът на биогоривата от първо поколение (произвеждани обикновено от хранителни и фуражни култури) трябва да бъде ограничен до нивото от 2017 г. с максимум 7% от пътния и железопътния транспорт. Евродепутатите също така искат да забранят употребата на палмово масло от 2021 г.

Делът на по-модерните биогорива (които имат по-малко влияние върху почвата от тези, които се произвеждат от хранителни култури), възобновяемите транспортни горива от небиологичен произход, горивата, базирани на отпадъци и възобновяемо електричество ще трябва да бъде поне 1,5% през 2021 г. и да достигне 10% през 2030 г.

До 2022 г. 90% от бензиностанциите по трасетата на трансевропейските мрежи трябва да бъдат снабдени с точки за зареждане на електрически автомобили с висока мощност.

Евродепутатите подкрепят развитието на схеми за възобновяема енергия от биомаса, за да се предотврати неустойчивата употреба на биомаса за производство на електричество при наличието на по-добри индустриални или материални цели, за които може да се използва тя, тъй като уловеният в дървото въглерод би бил изпуснат в атмосферата при изгаряне за отопление. Затова, при генерирането на енергия трябва да се дава приоритет на изгарянето на дървени отпадъци и останки.

Според евродепутатите делът на на биогоривата не трябва да надхвърля 7% от крайното потребление на енергия в автомобилния и железопътния транспорт. Те предлагат постепенно премахване до 2030 г. на твърди горива от биомаса, произведени от хранителни или фуражни култури, които водят до обезлесяване, и постепенното премахване на горивата от палмово масло от 2021 г.

Парламентът одобри още предложенията на комисията да се гарантира, че потребителите, които произвеждат електроенергия на собствена територия, имат право да я консумират и да инсталират системи за съхранение, без да плащат такси или данъци.

Също така целта на преговорите е от държавите членки да се изиска да оценят съществуващите бариери за потребление на електроенергия, произведена от потребителите на тяхна територия. Освен това държавите от ЕС трябва да насърчават подобно потребление и да се уверят, че потребителите, и в частност домакинствата, могат да се присъединят към енергийни общности, без да бъдат обект на необосновани условия или процедури. 

За да изпълнява целите на енергийния съюз, от 1 януари 2019 г., и на всеки десет години оттогава нататък, всяка държава членка трябва да подава на Комисията интегриран национален план за енергетика и климат. Първият такъв план трябва да обхваща периода от 2021 до 2030 г. ЕК ще оцени интегрираните национални планове за енергията и  климата и може да даде препоръки или да предприеме коригиращи мерки, ако счете, че не е постигнат достатъчен напредък или че не са били предприети достатъчно действия.

Резолюцията управлението на енергийния съюз беше приетa с 466 гласа „за“, срещу 139 „против“ и 38 „въздържал се“.

Преговорите със Съвета ще започнат незабавно, след като Съветът вече постигна съгласие по общ подход относно енергийната ефективност на 26 юни и възобновяемите енергийни източници и управлението на енергийния съюз на 18 декември.

Според Хосе Бланко Лопес (С&Д, Испания), докладчик относно възобновяемите енергийни източници ЕК е била прекалено плаха в своето предложение. Ако Европа иска да изпълни ангажиментите си от Париж, да води борба с изменението на климата и да ръководи енергийния преход, трябва да направим повече. Парламентът успя да постигне широк консенсус за значително по-високи цели за 2030 г. Също така успяхме да засилим собственото потребление като право, да осигурим защита и сигурност на инвеститорите, да повишим амбицията за декарбонизация на транспортния сектор, както и секторите на отоплението и охлаждането. Декарбонизацията не е пречка за икономическия растеж. Напротив, тя е двигател на конкурентоспособността, икономическата активност и заетостта.“

Мирослав Похе (С&Д, Чешка република), докладчик относно енергийната ефективност посочи: „Енергийната ефективност е едно от основните измерения на стратегията на ЕС за енергийния съюз. Амбициозната политика в тази област ще допринесе както за постигането на целите ни в областта на климата и енергията, така и за повишаването на конкурентоспособността ни. Това също е един от най-добрите начини за борба с енергийната бедност в Европа “.

Според Мишел Ривази (Група на Зелените/ЕСА, Франция) съдокладчик относно управлението ЕП е заел историческа, съгласувана и последователна позиция с ангажиментите на ЕС в областта на климата. „Това е първият път, когато европейското законодателство разработва по-специално за цел за възобновяема енергия цел от 35% за ЕС и 35% цел за енергийна ефективност до 2030 г., стратегия за метан и задължения за борба с енергийната бедност. Тази политика ще спомогне за развитието на истинска енергийна независимост, създаване на работни места и сигурни инвестиции“, коментира Риавази.

„След много слабата сделка, постигната от Съвета през декември относно пакета „Чиста енергия “, се гордея, че днес Парламентът допринесе за възстановяване на доверието в ЕС по отношение на климата, каза Клод Тюрмес (Група на Зелените/ЕСА, Люксембург), съдокладчик относно управлението. По думите му повишената амбиция за възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност и силната система за управление ще допринесат за постигането на икономика с нулево ниво на въглеродни емисии до 2050 г. и ще се съобразят с Парижкото споразумение. 

„Регионите и градовете трябва да имат водеща роля в насърчаването на иновации в чиста енергия. От друга страна, редно е местните и регионални органи на ЕС да могат да развиват, и финансират проекти в тази област в зависимост от съответните им нужди. Това ще доведе до редица ползи за потребителите - по-достъпни цени, по-добра информираност на потребителите за консумацията на електроенергия, персонализирани решения за тяхното потребление“, посочи Петър Курумбашев (С&Д, България).  

 


ЕТИКЕТИ: пакет Чиста енергия | ВЕИ | енергийна ефективност | биогорива | електрически автомобили | Европейски парламент | енергиен съюз | управление 


Всички новини от света

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

24.10.2021  Веселин Тодоров, председател на АТППГВ
Естественият път на прехода е постепенната замяна на въглищата с природен газ
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

publics.bg ви пита: С какво ще се отоплявате през настъпващия зимен сезон?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X