Новини

От България Bookmark and Share

29.04.2015 г.  17:09 ч.
АСЕП: В подкрепа на развитието на електроенергийния пазар в България
Търговецът е този пазарен участник, който концентрира в себе си всички нетипични за крайния клиент рискове
АВТОР: Рада Келевска, Управител на АСЕП; адв. Николай Кискинов


  • © Lambroso, flickr

Предприетите мерки в последните 9 години за отварянето на електроенергийния пазар и все по-широката му либерализация създадоха предпоставки за натрупване на сериозен опит от страна на пазарните участници – производители, потребители и най-вече търговците на електрическа енергия. Секторът премина през значителни предизвикателства като осигуряването необходимите количества електроенергия от държавните електроцентрали при спазване на условията в търговете, някои регулаторни решения, структуриране на отношенията по балансиране с крайните клиенти, сключването на сделки на регионалния пазар, интеграцията на възобновяемите енергийни източници в системата, липсата на регулация на някои непознати до този момент отношения с ЕСО и НЕК и най-вече липсата на организиран пазар на електрическа енергия.

Понастоящем повечето предпоставки за пълното проявление на пазарните отношения във всички елементи на снабдяването и търговията са налице и можем да очакваме приключването на процеса на либерализация в близката година със създаването на организирания пазар (борса) и отварянето на пазара към най-малките крайни клиенти.

Този нов етап на развитие на сектора налага и нови отношения на сътрудничество между пазарните участници, основани на равнопоставеност и прозрачност. Съвсем естествено е тази необходимост да намери своето решение в инициатива за създаване на субект, който да е среда на конструктивна комуникация и да представлява споделените интереси на основните пазарни участници.

Резултатът от тези усилия доведе до създаването през 2014 г. на Асоциация Свободен енергиен пазар (АСЕП), която подпомага общите цели както на търговците на електрическа енергия, така и на потребителите и производителите. Именно тази насоченост към различните субекти на пазара е една от отличителните характеристики на АСЕП.

В зората на либерализацията на пазара отношенията бяха сравнително прости и основани на двустранни договори между отделни големи потребители и производители. Ролята на търговците на електрическа енергия се обособи в следващите етапи от развитието на пазара. В настоящото развитие търговците всъщност са този пазарен участник, който прави възможно случването на пазара и ограничаването на нетипичните рисковете за крайните клиенти. Затова считаме за полезно да изясним как ние в АСЕП виждаме ролята на търговеца в отношенията на пазара и с какво е необходим на потребителите и производителите.

Търговецът е този пазарен участник, който концентрира в себе си всички нетипични за крайния клиент рискове като стабилност на цената на енергията, поемане на отговорност за небалансите на клиента, набавяне на необходимите количества енергия и други. Тези специфични отношения изискват установяване на партньорство и доверие между търговеца и съответния клиент, тъй като само съвместните усилия могат да доведат до значителните ползи, които свободният пазар предлага.

За да предостави на крайните клиенти висококачествена услуга, търговецът трябва да осигури необходимите количества електрическа енергия на подходяща цена, да поддържа екип от специалисти за прогнозиране на потреблението на клиентите си и да осигури необходимото ниво на търговско обслужване в условията на значителна конкуренция с другите търговци. В този смисъл, предвид идентичността на предлагания продукт от търговците, основното, което ги отличава един от друг и им дава конкурентно предимство на пазара, са цената за продажба на енергията и допълнителните услуги, които предоставят под формата на клиентско обслужване и управление на снабдяването. Предвид същественото значение на тези допълнителни услуги, изборът на търговец, който предлага най-ниска продажна цена за електрическа енергия, не винаги е гаранция, че клиентът е направил най-добър избор на търговец.

Широко установена практика на пазара на електрическа енергия е търговецът да поема за своя сметка отговорността за небалансите на крайните клиенти, т.е. каквото и да е потреблението на клиента, единственото, което заплаща на търговеца, е уговорената в договора продажна цена. От страна на търговеца обаче това изисква значителни усилия в прогнозиране на потреблението на клиентите, управление на общия клиентски товар и най-вече постоянна комуникация с клиента. В този смисъл ефективното и ползотворното за двете страни изпълнение на договора за снабдяване изисква установяване на отношения на партньорство и доверие, за да може търговецът заедно с клиента да осигури възможно най-малки небаланси в потреблението. Крайният резултат за клиента при едно добро сътрудничество с търговеца ще бъде постигането на още по-конкурентна цена по договора за продажба на енергията.

Сътрудничеството между търговеца и клиента обаче не е достатъчно за постигане на най-добри резултати на пазара на електрическа енергия. В стремеж за намаляване на общия небаланс на стандартните си балансиращи групи, някои от координаторите им предприеха в последните няколко месеца действия по делегиране на небалансите си към един общ главен координатор на балансираща група. Тези усилия бяха подкрепени от АСЕП чрез преговори с ЕСО и регулатора, като почти всички членове на асоциацията понастоящем са делегирали небалансите на стандартните си балансиращи групи към главен координатор, което доведе до значително подобряване на размера на небалансите на стандартните им балансиращи групи. Резултатът от това сътрудничество между координаторите на стандартни балансиращи групи, освен пример за конструктивно и колегиално отношение в сектора, е и предлагането на все по-конкурентни цени за продажба на електрическа енергия при все по-ниски разходи за небаланси, което в крайна сметка ползва крайните клиенти на услугата.

Усилията на АСЕП за подпомагане развитието на електроенергийния пазар не се ограничават само до горепосочените инициативи и сътрудничество с пазарните участници. Асоциацията взе активно участие в дискусиите по определяне на пределни цени на балансиращия пазар, предстоящото изменение в Правилата за търговия с електрическа енергия, обсъждането на реформите в електроенергетиката и подсилването на държавния регулатор.

Във всичките си становища и инициативи АСЕП винаги е следвала принципите на балансираност, прозрачност, професионализъм и отчитане на интересите на всички пазарни участници.

Наред с постоянното разширяване на членствения състав на АСЕП и създаването на среда за обмен на идеи между участниците на пазара на електрическа енергия, асоциацията е определила като фокус на бъдещите си усилия подпомагане на създаването на енергийната борса, повишаване на прозрачността на пазара на балансираща енергия, подпомагане на реформиране на електроенергийния отрасъл, предоставяне на възможности интегриране на производителите на възобновяеми източници в стандартните балансиращи групи на координаторите и защита на интересите на пазарните участници.

Тъй като тези цели могат да бъдат постигнати единствено чрез общото сътрудничество между всички заинтересовани участници, АСЕП е отворена към всички компании, които желаят да се присъединят към тази конструктивна среда за комуникация и защита на общите интереси на енергийния пазар.
__

„Свободният пазар не е панацея. Той обаче дава възможности, от които клиентите могат да се възползват. И тук е ролята на търговеца – да разкрие тези възможности пред клиентите“
Роза Димитрова, Управител на „Проакт“ ООД, член на АСЕП

„Регистрирайки клиентите си на свободен пазар, освен по-добрите икономически условия, осъществяваме и индивидуален контакт и диалог, давайки решения на различни техни проблеми.“
Станислав Стоянов, прокурист на „Загора Енерджи“ ЕООД, член на АСЕП

„Искаме да се разбира защо свободният пазар може да донесе икономии - защото той води след себи си повече отговорности, прогнози, спазването им, дисциплина на потреблението. За да се постигнат добри резултати обаче, са необходими съвместни усилия. Затова нашата цел е да поставяме ясни правила и да вървим по тях заедно с всички участници.“
Соня Кадиева, Управител на „Енерджи Съплай“ ЕООД, член на АСЕП

"Всички участници в свободния електроенергиен пазар – търговците, потребителите, държавата, електро разпределителните дружества - са равностойни партньори, част от една система. Много е важно всеки участник в тази система да разбере, че дивидентите за един са такива и за всички останали."
Даниела Войнова, Управител на “RC Power Energy” Ltd., член на АСЕП

„Промяната и утвърждаването на нов модел на прозрачност на пазара са възможни единствено чрез активно и градивно поведение от страна на самите участници в тези процеси. Ние осъзнаваме тази наша отговорност и това ни обединява в АСЕП.“
Иван Стоянчев, Управител на „Фючър Енерджи“ ЕООД, член на АСЕП

“Нашата мисия и цел е постигане на прозрачност и конкурентноспособност в един напълно либерализиран пазар в България.”
Илка Данева, Изпълнителен директор на “Ритъм-4-ТБ” ООД, член на АСЕП

„Пълната либерализация на пазара и разбиването на монополите за доставка на електрическа енергия е неотменим процес, наложен на България от ЕС по Трети енергиен либерализационен пакет. Колкото по-дълго крайният клиент отлага избора си на доставчик от либерализирания пазар, толкова по-големи са и пропуснатите ползи, които реализира за своето предприятие.
Преслав Конов, Търговски директор на „Мост Енерджи“ АД, член на АСЕП
 


Всички новини от България

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X