Интервюта Bookmark and Share

28.12.2018 г.
Комплексът „Марица изток“ е без реална алтернатива за гарантиране сигурността на електроенергийната система
Красимир Ненов, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“
АВТОР: Списание Ютилитис

Интервюто с Красимир Ненов е публикувано в броя на сп. Ютилитис през ноември. Целия брой можете да прочетете онлайн на www.utilities.bg
____

Г-н Ненов, кои са основните предизвикателства пред ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3“ във връзка с новите по-стриктни норми за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди и живак?

Темата наистина е актуална, защото засяга пряко всички централи в Източномаришкия басейн, които произвеждат около 45% от електроенергията в България. Да припомня, че ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ е втората по големина топлоелектрическа централа в България и осигурява 10% от годишното производство на електроенергия и така допринася за гарантиране на енергийната сигурност и независимост на страната. Също така, тя е и първата централа в Югоизточна Европа, която от десет години работи в пълно съответствие с европейските норми за опазване на околната среда. Нивата на емисии от централата са в съответствие с действащите норми благодарение на значителните инвестиции, направени до момента.

По отношение на новите, по-стриктни, норми за емисии серен диоксид, азотни оксиди и живак, смятам за важно да споделя, че те представляват сериозно, но не и непреодолимо предизвикателство. По този проект работим съвместно с останалите централи от комплекса „Марица Изток“ за търсене на оптимално решение, като основен приоритет отново е гарантирането на сигурността на електроснабдяването и в бъдеще и продължаването на работата на електроцентралата след влизането на новите норми в сила през 2021 г.
Възложихме на международно признат и опитен консултант да изготви оценка на разходите от инвестициите за достигане на новите емисионни норми спрямо ползите за околната среда. Това ни даде възможност през февруари 2018 г. да подадем заявление за изменение на комплексното разрешително и очакваме Изпълнителната агенция по околна среда да се произнесе през следващите месеци.


Какво е бъдещето на въглищната енергетика у нас и по-специално – на централите в комплекса „Марица изток“?

Централите от комплекса „Марица Изток“ са от ключово значение за сигурността на снабдяването, енергийната независимост и допринасят значително за водещата позиция на България на Балканския полуостров, затвърждавайки страната ни като нетен износител на електроенергия.
Освен това, България разполага със значителен ресурс от лигнитни въглища, който позволява работата на комплекса за 20 и повече години и това следва да бъде отчетено при средносрочното и дългосрочното планиране на енергийната стратегия на страната.

Разполагаме, също така, с най-модерните централи на лигнитни въглища в региона, които са в състояние да осигурят плавен и щадящ преход към нисковъглеродно производство на електроенергия в бъдеще.

Ето защо смятам, че и в обозримо бъдеще устойчивата работа на централите от комплекса „Марица Изток“ е полезна за енергетиката и икономиката на страната.


Какви регулаторни и законови решения са необходими във връзка с либерализацията на електроенергийния пазар и съществуващите дългосрочни договори между Вашата централа и ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово“ с НЕК ЕАД?

Известно е, че един от основните приоритети на правителството в сектор „Енергетика“ е въвеждане на пълна либерализация на електроенергийния пазар в съответствие с изискванията на Европейския съюз. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ споделя тази позиция и винаги е работила в тясно сътрудничество с българското правителство, като стриктно спазва всички сключени проектни и финансови споразумения, включително Споразумението за изкупуване на електроенергия с НЕК. Припомням, че през 2016 г. „КонтурГлобал Марица Изток 3“ направи значителни отстъпки, като намали цената за разполагаемост с 15%, което от своя страна доведе до спестявания за НЕК от над 40 милиона лева годишно за периода до изтичане на срока на действие на Споразумението за изкупуване на електроенергия.

Преминаването към нов пазарен модел може да наложи определени промени в съществуващите дългосрочни договори. В случая е важно интегрирането на дългосрочните договори в либерализирания пазар да отчита легитимните интереси на всички страни, включително на инвеститорите.

Според мен, устойчиво решение би било дългосрочните договори да се интегрират като част от въвеждането на съвременен пазарен модел с подходящите механизми, отчитащи съществуващите специфики на българската електроенергиен пазар. По този начин съществуващите съвременни централи в комплекса „Марица Изток“ ще са в състояние да продължат да изпълняват надеждно ролята си за гарантиране сигурността на електроснабдяването. 


Какви могат да са параметрите на т.нар. механизми за капацитет в България? Очаквате ли въвеждането на такъв механизъм в националния енергиен пазар?

Готови сме да участваме активно в разработването на подходящ механизъм за капацитет в България.

Съществуват много регулаторни и пазарни недостатъци, поради които електроенергийните пазари, и то не само в България, да не позволяват възстановяването на постоянните и капиталовите разходи на производителите и поради това могат да нарушат сигурността на снабдяването. Освен това, българският свободен пазар е повлиян от специфични фактори, които допълнително потискат пазарните цени и създават реален риск за работата на лигнитните централи, в случай че няма допълнителни механизми за подкрепа. В случая е показателен примерът с тежкото финансово състояние на ТЕЦ „Марица изток 2“. Поради това, в много европейски страни от доста време е намерен начин за осигуряване финансовата устойчивост на конвенционалните производители, които гарантират сигурността на снабдяването. Например, механизми за капацитет бяха въведени във Великобритания, а по-рано през 2018 г. ЕК одобри подобни механизми в Германия, Италия, Полша, Белгия и Гърция.

Отговорните институции открито заявяват както важността на производителите в комплекса „Марица Изток“ за сигурността на доставките и социалната сигурност на региона, така и необходимостта от мерки за преодоляване на предизвикателствата на свободния енергиен пазар, например, създадената работна група за ТЕЦ „Марица изток 2“. Окуражен съм, че дебатът вече започна и поради това имам надежда, че подходящ механизъм може да се въведе и в България, като се позоваваме на европейския опит и правила.


Пазарът на въглеродни емисии отбелязва най-високите си нива за последните няколко години. Какъв ще е ефектът от това върху въглищната енергетика и върху електроенергийния отрасъл като цяло?

Цената на въглеродните емисии влияе пряко върху себестойността на електроенергията от конвенционални източници, а същевременно виждаме, че цените на свободния пазар в България трудно покриват дори само разходите за въглища и въглеродни емисии. В случай че пазарните цени на електроенергията продължават да не отразяват покачващите се цени на въглеродни квоти, конвенционалните производители не биха могли да продължат дейността си, ако са принудени да продават по такива цени.

Съвременните централи на лигнитни въглища от комплекса „Марица изток“ са без реална алтернатива за гарантиране сигурността на електроенергийната система на страната. Известно е, че и в много други страни членки на ЕС положението е подобно и в обозримо бъдеще значението на въглищните мощности не следва да бъде подценявано. Поради ключовото значение на комплекса „Марица Изток“ за сигурността на електроенергийната ни система, е важно да се предприемат подходящи мерки, които да гарантират устойчивата му работа в прехода към функциониращ електроенергиен пазар.
______________

Красимир Ненов е изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ от март 2017 г. Включва се е ръководния екип на централата Марица-Изток 3 през 2003 г. и отговаря за търговската дейност до 2013 г. През 2014 г. и 2015 г. работи като директор на електроцентрала и ръководител на газовата генерация в Енел Русия, където отговаря за три големи газови електроцентрали. През 2016 г. е търговски директор и заместник изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Има магистърска степен от университета Корнел, САЩ, магистратура по бизнес администрация от Католическия Университет в Лювен, Белгия и бакалавърска степен по икономика от Арканзаския Университет в САЩ.


Всички интервюта

Няма публикувани коментари
Влез за да коментираш


Интервю

20.03.2022  Теодор Бобочиков, Управляващ партньор, V-Ridium
Трансформация на енергетиката – тенденции и двигатели
Пълен текст

Събития

Няма въведени записи в тази категория!

Анкета

С какво транспортно средство стигате до работните си места? Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X