За нас

Информация

"Publics are small groups of people who follow one or more particular issue very closely. They are well informed about the issue(s) and also have a very strong opinion on it/them..."
[Източник: Webster's Online Dictionary]
________________

Publics.bg е продукт на “Пъблик сървисис” ООД - компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги. Екипът на "Пъблик сървисис" е работил по различни проекти и продукти в областта на публичните услуги.

"Пъблик сървисис" ООД издава списанията "Ютилитис" и "Фасилитис". Компанията е публикувала самостоятелно и с партньори и други издания: годишен "Фасилити и пропърти мениджмънт каталог" (от 2011 г. досега), Каталог "Енергийно обследване и сертифициране 2011", специалното издание "Енергийна ефективност" на "Икономедиа" АД, 7 броя на списание "Shared Values" за Индустриален клъстер "Средногорие" през 2013-2014 г. и други.

Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития, изследователски и консултантски проекти и др. в секторите енергетика, инфраструктура и публични услуги. Част от екипа на компанията също участва в развитието на магистърската програма по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" със специализации по "Енергийни пазари и услуги", "Фасилити мениджмънт" и "Логистика" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Действителни собственици на Publics.bg са:
- Атанас Георгиев
- Петър Ташев
- Стефан Гагов
________________

МЕДИЙНИ ПРОДУКТИ


Publics.bg е онлайн медия на Пъблик сървисис ООД. Уебсайтът представя новини, интервюта и анализи за следните сектори от икономиката: Електроенергетика, Природен газ, Транспорт и горива, Устойчиво развитие, ВиК услуги, Топлоснабдяване, Фасилити мениджмънт, ИТ и комуникации, Образование и Отбрана и сигурност на български и английски език. Седмичният бюлетин news@publics.bg се разпространява безплатно до абонати всеки петък следобед.


Списание „Ютилитис”
е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании, в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка. От 2003 до 2012 г. списанието се издава от "Юкономикс" ЕООД.


Списание „Фасилитис” е единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свързани с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”. От 2007 до 2012 г. списанието се издава от "Юкономикс" ЕООД.
________________

Вижте повече информация за досегашните ни проекти - публикации и събития, както и за нашите предложения за 2018 г.


________________

Екипът на Publics.bg

д-р Петър Ташев
Управляващ съдружник в Пъблик сървисис ООД
Главен редактор на сп. "Фасилитис"
twitter.com/tasheff
ptashev@publics.bg

Петър Ташев е доктор по Социално Управление от СУ "Св. Климент Охридски" с дисертация по фасилити мениджмънт на тема: „Ефективност на компании с голям сграден фонд чрез използване на професионални фасилити мениджмънт услуги“. Бакалавър по икономика и магистър по „Финанси и банково дело“ от СУ "Св. Климент Охридски" и бакалавър по Hospitality management в University of Portsmouth, UK. Работи като хоноруван асистент в катедра Икономика и управление по отрасли. Член е на Българска фасилити мениджмънт асоциация.

От януари 2010 г. е съдружник в publics.bg – онлайн професионална медия за развитие на публичните услуги, а от началото на 2012 година е главен редактор на сп. Фасилитис. От 2005 до 2009 година работи в „Юкономикс“ ЕООД първо като консултант по преструктуриране в енергетиката, а след това като главен редактор на сп. „Флийт Мениджър“ и сп. „Фасилитис“.  Автор е на редица статии в сферата на фасилити мениджмънта. 

________________

доц. д-р Атанас Георгиев
Съдружник / издател в "Пъблик сървисис" ООД
Главен редактор на Publics.bg и сп. "Ютилитис"
bg.linkedin.com/in/atanasgeorgiev
twitter.com/ageorgiev
ageorgiev@publics.bg

Доц. Атанас Георгиев е доктор по Икономика от СУ "Св. Климент Охридски" с дисертация на тема "Институционална независимост на националния енергиен регулатор в България". Бакалавър по „Икономика” и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” и по „Финанси и банково дело” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Работи като хоноруван, а от 2007 г. и като редовен асистент и впоследствие като доцент в Стопанския факултет на СУ. В момента е научен секретар на Катедра „Икономика и управление по отрасли”, както и ръководител на магистърската програма по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги”. От 2005 до 2009 г. работи и в „Юкономикс” ЕООД първо като консултант по преструктуриране в енергетиката, а впоследствие – като отговорен редактор на сп. „Ютилитис” и програмен мениджър на множество обучения и конференции за енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги. Публикувал е редица статии за енергийния сектор и публичните услуги. От януари 2010 г. е отговорен редактор на publics.bg – онлайн професионална медия за развитие на публичните услуги. Член на International Association for Energy Economics и на научния комитет към Turin School of Local Regulation. Член на УС в Националния комитет на България в Световния енергиен съвет.
________________

Теодора Тодорова
Зам.-главен редактор на Publics.bg и сп. "Ютилитис"
ttodorova@publics.bg

Теодора Тодорова има над 15 годишен опит в журналистиката. Започва професионалния си път през 2001 г. като стажант репортер във всекидневника „24 часа“ и седмичника „168 часа“. До 2007 г. работи като завеждащ отдел „Бизнес“ във вестник „168 часа“. В този период се занимава с разследваща журналистика с акцент в икономически разследвания.
От 2007 г. работи като завеждащ отдел „Бизнес“ във вестник „Монитор“, където покрива широк спектър от тематика, но с фокус върху енергийния сектор. От септември 2016 г. се присъединява към екипа на Publics.bg и списание „Ютилитис“.
Теодора Тодорова е бакалавър по „Икономика“ от Университета по национално и световно стопанство и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги” от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

________________

Людмила Златева

Отговорен редактор на Publics.bg
lzlateva@publics.bg

Людмила Златева е бакалавър по „Френска филология” и магистър "Преса и медии” от Софийски Университет „Св. Климент Охридски”. От 2007 до 2009 г. работи в „Юкономикс” ЕООД като редактор на списанията „Ютилитис” и „Фасилитис” по ресорите енергетика и устойчиво развитие. От 2010 г. е част от екипа на „Пъблик сървисис” ООД и отговорен редактор на онлайн медията Publics.bg. и печатните й издания.
________________

Теменужка Ризова
Мениджър Маркетинг & продажби
trizova@publics.bg

Теменужка Ризова е магистър по „Реклама и бранд мениджмънт“ от Нов български университет и бакалавър по „Маркетинг“. От 2010 г. работи като мениджър „Маркетинг и реклама“ за утвърдени списания в медийна група „Екомедия“, а от август 2017 г. е част от екипа на „Пъблик Сървисис“ ООД като Мениджър „Маркетинг & продажби“.
________________

Гергана Маринова
Специалист Маркетинг & реклама
gmarinova@publics.bg

Гергана Маринова е бакалавър по „Икономика“ и магистър по „Бизнес администрация“ и по „Маркетинг“ от Университет по национално и световно стопанство (УНСС), гр. София. От 2014 г. е докторант към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“, специалност „Маркетинг“ в УНСС. От 2012 г. работи във фирма „Пъблик сървисис“ ООД на длъжност „Специалист маркетинг и реклама“.
_____________________________________________________


Publics.bg Alumni Club

Част от екипа на Publics.bg са били и колеги, които към настоящия момент работят в други компании. Те са част от нашия Publics.bg Alumni Club.

Александра Колева
Специалист Маркетинг & реклама

Александра Колева е завършила Национална художествена академия - гр. София, с магистърска степен по „Фотография“. От 2013 г. работи като „Организатор реклама“ в национална телевизия в България, а от април 2015 г. до август 2017 г. е част от екипа на фирма „Пъблик Сървисис“ ООД като Специалист „Маркетинг и реклама“.
________________

Мария Кръстева
Маркетинг & PR консултант

Мария Кръстева е завършила руската гимназия "А. Пушкин”, бакалавърска степен по "Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова комуникация и магистърска степен по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски”. Интересите й са насочени в областта на PR, Рекламата, Event Management, масовите комуникации. Участва в международна програма за обмен в Сърбия, където организира и провежда обучения в областта на Устойчивото развитие. Oт 2011 г. до 2016 г. е част от екипа на Publics.bg.
________________Ясен Димитров

Консултант Връзки с клиенти и Редактор на Publics.bg (2010-2011 г.)

Ясен Димитров е семестриално завършил бакалавърска степен по специалност „Икономика” в Софийски университет „Климент Охридски” с предстоящо дипломиране през 2012 г. От 2007 до 2010 г. е част от екипа на „Юкономикс” ЕООД първо като репортер и редактор в списание „Фасилитис”, а впоследствие и като отговорен редактор на списанието. Също така активно участва в организирането на събития и обучения по фасилити мениджмънт организирани от „Юкономикс”. От октомври 2010 г. до ноември 2011 г. отговаря за комуникациите с клиенти в „Пъблик сървисис” ООД и е редактор в онлайн медията Publics.bg.
________________

Евгени Крусев
Редактор на Publics.bg
(2012 г.)

Евгени Крусев е завършил средното си образование в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия и „Обществени комуникации и информационни науки” в Университета за национално и световно стопанство. Интересите му са групирани в няколко насоки, сред които са строителство, архитектура, транспорт, логистика и др. Завършил е стаж в програма „София” на Българското национално радио, има публикувани материали във водещи печатни медии. Участва активно и в развитието на форума www.gtsofia.info като негов администратор от създаването му в началото на 2005 г. От януари до септември 2012 г. е част от екипа на Publics.bg.
________________

Людмил Миланов
Кконсултант
lmilanov@publics.bg

Людмил Миланов е бакалавър по „Икономика“ и магистър по „Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги“ от Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, като се дипломира с пълно отличие. Преди да се присъедини към екипа на „Пъблик Сървисис“ ООД, той работи в неправителствена организация и като асистент в СУ „Св. Климент Охридски“. Неговите интереси са в сферата на горивата, природния газ и възобновяемите енергийни източници.

 

 

 

 

Интервю

18.01.2018  Кирил Комаров, първи заместник генерален директор
Икономически най-изгоден за АЕЦ „Белене“ е т.нар. „унгарски
Пълен текст

Анкета

Ще бъде ли построена АЕЦ "Белене"?

 Нашият уебсайт използва „бисквитки“, които гарантират възможно най-оптимална работа със сайта. За повече информация вж. как се използват „бисквитки“ и как да промените настройките си.

„Бисквитки“

Какво представляват „бисквитките“?

„Бисквитката“ е малък текстови файл, който даден уебсайт съхранява на Вашия компютър или мобилно устройство при всяко Ваше посещение на сайта. Използването на такива файлове е широко разпространено, за да могат да функционират уебсайтовете или да са по-ефективни, както и за да се предоставя информация на собствениците на сайта.

Как става използването на „бисквитките“?

Уеб сайта Google Analytics — услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. („Google“), за да се подпомогне анализът на използването на уебсайта. За тази цел Google Analytics използва „бисквитки“ — текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър.

Получената чрез тези файлове информация относно начина Ви на ползване на уебсайта — стандартна информация за регистрация в интернет (вкл. Вашия IP адрес) и информация за поведението на посетителите в анонимна форма — се предоставя на Google и се съхранява от него, включително на сървъри в САЩ. Google ще направи анонимна изпратената информация чрез премахване на последния октет от Вашия IP адрес преди нейното запазване.

Google използва тази информация съгласно условията за ползване на Google Analytics, за да прави оценка на начините на ползване на уебсайта и да докладва относно дейностите, извършвани на уебсайта.

Няма да използваме и няма да допуснем трета страна да използва инструмента за статистически анализ с цел проследяване или събиране на каквато и да било информация, чрез която би могла да се установи самоличността на посетителите на сайта. Google може да предоставя на трети страни информацията, събрана чрез Google Analytics, когато това се изисква от закона или когато тези трети страни обработват информацията от името на Google.

Съгласно условията за ползване на Google Analytics Вашият IP адрес няма да бъде свързван от Google с никакви други данни, с които Google разполага.

Имате право да откажете ползването на „бисквитки“ на Google Analytics, като изтеглите и инсталирате приложението Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Приложението се свързва с Google Analytics JavaScript (ga.js), за да посочи, че информацията относно посещението на уебсайта следва да не се изпраща на Google Analytics.

„Бисквитките“ се използват и за регистриране на Вашето съгласие (или несъгласие) с използването на такива файлове на този уебсайт, така че да не се налага този въпрос да Ви бъде задаван при всяко Ваше посещение на сайта.

Приложение Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Как се контролира използването на „бисквитките“?

Можете да контролирате и/или изтривате „бисквитките“, когато пожелаете. Можете да заличите всички „бисквитки“, които вече се съхраняват на Вашия компютър, както и да настроите повечето браузъри така, че да не допускат съхраняването на „бисквитки“.

Пълна информация за бисквитките

Управление на „бисквитките“ във Вашия браузър

Повечето браузъри Ви позволяват:
  • да виждате какви „бисквитки“ са съхранени и да ги заличавате поотделно
  • да блокирате „бисквитки“ на трета страна
  • да блокирате „бисквитки“ на конкретни сайтове
  • да блокирате инсталирането на всякакви „бисквитки“
  • да заличите всички „бисквитки“ при затваряне на браузъра

Ако сте избрали опцията да заличите „бисквитките“, трябва да знаете, че настройките за предпочитания ще бъдат изгубени. Освен това, ако блокирате изцяло съхраняването на „бисквитки“, много сайтове, включително и този, няма да работят оптимално, а опцията за излъчване в интернет (webcast) изобщо няма да функционира. Ето защо не е препоръчително да се изключва опцията за „бисквитки“ при използване на услугите ни за излъчване в интернет.
X